top of page
797bcd24-6946-4e28-ab70-f1dde3cf6fc7.jpg

HALE SERT, Özel Eğitim Uzmanı, Oyun Terapisti

İzmir doğumlu olan Hale Sert, Çocukların yaşantısına, 2005-2006 Kız Meslek Lisesi döneminden itibaren, İzmir'de Özel Anaokulu, Hastane, Kreş ve gündüz bakımevlerinde, Milli eğitime bağlı devlet okullarında ‘’Uygulamalı Staj’’ ile 0-6 yaş, çocukların gelişimini ve eğitimini deneyimleyerek çok erken yaşlarda hayatına taşıdı.

 

2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi ‘’Çocuk Gelişimi’’  eğitimini başarıyla tamamladı. MEB'e bağlı İlkokul ve Bağımsız Anaokullarında, ‘’Okul Öncesi Öğretmeni’’ ünvanıyla 3 yıl İzmir ve Manisa'da görev aldı.

 

2014 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ‘’Okul Öncesi Öğretmenliği’’ lisans eğitimini şeref öğrencisi olarak tamamladı.2014 yılı’nda Ankara Başkent Üniversitesinde ‘’ 0-6 Yaş Çocuğa Sahip Ebeveyenlerin Çevre Temizliği Ve Doğaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (TR&KKTC)’’ konulu tez savunmasını; temsilen başarıyla sundu

 

.İstanbul’a yerleşen SERT, özel gereksinimli çocuklara dokunabilmek adına "Özel Eğitim" alanına yöneldi. ‘’Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sekizinci Renk Otizm Farkındalık Projesi ‘’nde yer aldı. 2016 yılında Özel Eğitim Alanında hizmet içi eğitimini tamamlayarak, ‘’Özel Eğitim Alanı Uzman Öğretici" olarak ünvanını değiştirdi.

 

2017'de İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Dünya’da ve Türkiye'de önemli bir sorun teşkil eden, çocuk istismarı konusunu derinlemesine araştırarak "ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ'NİN  ÇOCUK HAKLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ" konulu proje tezini başarıyla tamamladı.

 

Ruh sağlığı Çalışmaları Derneği'nin "Çocuk Testleri Uygulayıcı Egitimini" tamamladı.

 

MEB "Aile Danışmanlığı" ünvanını ve Başkent Üniversitesi Oyun Terapisi eğitimini de tamamlayarak "Oyun Terapisti" ünvanını aldı.

Eğitimlerine süreklilik katan Sert, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi lisans programına devam etmektedir. SERT, çocuklara dokunabilmek adına kendini geliştirmeye, yenilikleri takip etmeye ve alanında Bilim Uzmanı olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir.

İstanbul ve Mardin'de Özel Eğitim Merkezi ve Psikoloji Danışma Merkezlerinde ‘’Özel Eğitim Uzmanı’’ olarak özel çocuklarla çalışmalarına yer vermektedir.

İletişim Bilgileri : o 552 404 91 35

bottom of page